KidsCare Kenia Doel van de maand
Gekozen doel:

KidsCare Kenia

KidsCare helpt weeskinderen en kwetsbare kinderen in Kenia met thuiszorg in hun eigen omgeving. KidsCare biedt... lees meer >

Stichting Ben & Luc Doel details

Stichting Ben & Luc

Shoppers voor dit doel hebben gedoneerd:

€47,21
€10.000,00

Beschrijving:

Stichting Ben & Luc richt zich op het verbeteren van de kindzorg in ziekenhuizen. We ondersteunen bij de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen en behandelrichtlijnen. Verder streven we naar verbetering van de kennis en informatie (juistheid, beschikbaarheid en volledigheid) over het Guillain Barré Syndroom en dan met name bij kinderen en wij onderhouden we een lotgenoten groep voor kinderen met GBS en hun ouders voor de herkenning en de erkenning van hun ziekte en voor het delen van kennis en ervaring. Tot slot zetten wij ons in voor Ben en Luc om hun financieel en materieel te ondersteunen als het gaat om de behandeling, mobiliteit, ontwikkeling, scholing, huisvesting en kwaliteit van leven.

Kies dit doel