Stichting La Paloma
Aan het shoppen voor

Stichting La Paloma

Het doel van de stichting is het zich inzetten voor een wettelijke en sociale verandering in de manier waarop... lees meer >

Stichting La Paloma Doel details

Stichting La Paloma

Shoppers voor dit doel hebben gedoneerd:

€9,01
€15.000,00

Beschrijving:

Het doel van de stichting is het zich inzetten voor een wettelijke en sociale verandering in de manier waarop dieren worden gezien en behandeld De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de oprichting van een dierenasiel voor permanent verblijft van mishandelde, verwaarloosde en/of zwerfdieren, Stichting La Paloma krijgt geen overheidssubsidies en is volledig aangewezen op simpatisanten en donateurs De Stichting is hard bezig te crouwdfunding om een eigen perceel te kunnen hebben om alle dieren die van de dood zijn gered te kunnen huisvesten op een veilig plaats en verder ons werk te ontploien WWW.STICHTINGLAPALOMA.NL

Kies dit doel