Stichting Nooit voorbij Doel van de maand
Aan het shoppen voor

Stichting Nooit voorbij

Wij hopen ouders, broertjes en zusjes van een overleden kind te kunnen helpen bij van hun verlies, onder... lees meer >

Evangelische Theologische Faculteit Leuven Doel details

Evangelische Theologische Faculteit Leuven

Shoppers voor dit doel hebben gedoneerd:

€299,47
€10.000,00

Beschrijving:

De Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven is een unieke instelling voor universitair onderwijs. De ETF heeft als een van de weinige evangelische instellingen voor universitair onderwijs in Europa een grote impact die ver over landsgrenzen heen reikt. De doelstelling van de ETF is om de internationale evangelische beweging te verdiepen en versterken door middel van theologisch onderwijs en onderzoek en door maatschappelijke dienstverlening.

Kies dit doel