Stichting Mendoo Doel van de maand
Gekozen doel:

Stichting Mendoo

"Toen ik hoorde dat Lola bij mama en mij in de vrouwenopvang mocht komen, was ik zo blij! Als ik 's nachts... lees meer >

Stichting Hondenzorg & Welzijn Europa Doel details

Stichting Hondenzorg & Welzijn Europa

Shoppers voor dit doel hebben gedoneerd:

€260,20
€7.500,00

Beschrijving:

KORT MAAR KRACHTIG Zorgen voor voldoende voeding, medische zorg, bewegingsmogelijkheden en een warme schuilplek voor honden in nood (in de breedste zin van het woord). Bv zwerfhonden, mishandelde honden en asielhonden, maar ook de honden die vanuit een veilige thuissituatie dreigen in de eerdergenoemde situatie terecht te komen. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. Om dit te bereiken werken we samen met verschillende instanties en verlenen wij hulp aan gerelateerde stichtingen en verenigingen. Wij bieden hulp aan buitenlandse asielen, nemen de honden die het nodig hebben op in gastgezinnen en bemiddelen bij herplaatsing en adoptie. https://www.hondenzorgenwelzijn.nl/over-ons/doelstelling/

Kies dit doel