Stichting Nooit voorbij Doel van de maand
Aan het shoppen voor

Stichting Nooit voorbij

Wij hopen ouders, broertjes en zusjes van een overleden kind te kunnen helpen bij van hun verlies, onder... lees meer >

Water for Life Doel details

Water for Life

Shoppers voor dit doel hebben gedoneerd:

€31,57
€1.000,00

Beschrijving:

Water for Life - Maak kraanwater vanzelfsprekend voor iedereen! Kraanwaterfonds Water for Life maakt zich sterk voor schoon water en sanitaire voorzieningen in landen waar dat geen vanzelfsprekendheden zijn. En dat is hard nodig: zo’n 884 miljoen mensen verspreid over de wereld hebben geen toegang tot schoon drinkwater en 2,4 miljard mensen kunnen geen gebruikmaken van goede sanitaire voorzieningen. Wij vinden dat iedereen in de wereld betrouwbaar, schoon kraanwater en sanitatie verdient, én wij vinden dat betrokkenheid van Nederlandse drinkwaterbedrijven cruciaal is om dat ideaal te verwezenlijken. www.waterforlife.nl www.facebook.com/WaterforLife/ www.twitter.com/WforL

Kies dit doel