Caritasu Doel van de maand
Aan het shoppen voor

Caritasu

Caritasu biedt materiële en immateriële ondersteuning aan verenigingen en stichtingen die zich in Suriname... lees meer >

The Ocean Movement Doel details

The Ocean Movement

Shoppers voor dit doel hebben gedoneerd:

€126,96
€3.500,00

Beschrijving:

The Ocean Movement zeilt richting een stip aan de horizon: een wereld waarin geen plastic meer in de natuur belandt en de ecosystemen op Planeet Aarde geen negatieve effecten meer ondervinden van onze omgang met het materiaal. Onderweg naar die stip op de horizon beweegt de stichting mensen om anders om te gaan met plastic en creëert zij Oceaan Ambassadeurs door: het vergroten van de kennis van plasticvervuiling, het inspireren en informeren van mensen op expeditities en aan land, het bieden van handvatten om gedragsverandering te weeg te brengen en het bundelen van krachten door proactief samen te werken met andere instanties.

Kies dit doel