Stichting Nooit voorbij Doel van de maand
Aan het shoppen voor

Stichting Nooit voorbij

Wij hopen ouders, broertjes en zusjes van een overleden kind te kunnen helpen bij van hun verlies, onder... lees meer >

Stichting Amsterdamse Zwerfkatten Doel details

Stichting Amsterdamse Zwerfkatten

Shoppers voor dit doel hebben gedoneerd:

€20,67
€10.000,00

Beschrijving:

Vroeger was er geen instantie waar men terecht kon met meldingen van zwerfkatten. Als een kat niet tijdig werd opgemerkt door een zorgzame buurtbewoner was deze geheel aan zijn lot overgelaten. Ook waren er geen structurele geboortebeperkende regelingen waardoor de zwerfkattenpopulatie (en daarmee de problematiek) bleef groeien. Om deze redenen is de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten (SAZ) in 1994 opgericht door een aantal Amsterdamse dierenbeschermingsorganisaties. De SAZ is een dierenwelzijnsorganisatie met een sociaal-maatschappelijke doelstelling, en kent geen winstoogmerk. Meer weten over onze doelstellingen en werk? Kijk op www.saz.amsterdam/over-saz & www.saz.amsterdam/ons-werk

Kies dit doel