Limbe Wildlife Centre Doel van de maand
Aan het shoppen voor

Limbe Wildlife Centre

Het Limbe Wildlife Centre (LWC) in Kameroen is een opvang- & rehabilitatiecentrum voor gorillaas, chimpansees... lees meer >

Stichting LOEK@YOU Doel details

Stichting LOEK@YOU

Shoppers voor dit doel hebben gedoneerd:

€0,00
€10.000,00

Beschrijving:

<span class="il">LOEK</span>@YOU is van mening dat alle kinderen en jongeren, gezond en veilig moeten kunnen opgroeien. Hierbij hoort in onze ogen ook het leerrecht wat in Nederland van kracht is. Toch is dit niet voor elk kind of elke jongere zo vanzelfsprekend. Onderwijs zou in onze ogen leuk moeten zijn, nuttig en leerzaam maar voor menig kind is onderwijs in Nederland, moeilijk, onveilig of zelfs heel erg zwaar. Het is zelfs zo, dat in Nederland duizenden kinderen en jongeren thuis zitten omdat er geen passend onderwijs is voor hen. Op deze manier worden kinderen en jongeren uitgesloten van het leerrecht, het Wel-Zijn van deze kinderen wordt aangetast en sommigen worden er zelfs ziek van. De bovenbeschreven doelgroep is een inspiratiebron voor het team van <span class="il">LOEK</span>@YOU. Voor een kind/de jongere is niet gemakkelijk om dit mee te maken in de jonge jaren. Daarom vinden wij het beter om dit soort situaties zoals escalatieproblemen en (vroegtijdig) schooluitval te voorkomen. MISSIE Voor kinderen en jongeren die extra ondersteuning nodig hebben op school óf Kinderen en jongeren die in die uitzonderlijke situatie zitten waarin zij niet mee kunnen doen in het onderwijs, bieden wij de mogelijkheid om te Leren Op Eigen Kracht waarbij Wel-Zijn en ontwikkeling hand in hand gaan. Stichting <span class="il">LOEK</span>@YOU stelt zich ten doel: a. Kinderen en jongeren, waarvoor deelname aan (passend) onderwijs geen vanzelfsprekendheid is te helpen, zodat het welzijn, ontwikkeling en maatschappelijke participatie van die kinderen en jongeren binnen hun mogelijkheden tot volledige bloei kunnen komen. b. Ouders te ondersteunen bij hun zoektocht naar begeleiding op maat voor deze kinderen op de domeinen onderwijs en zorg. c. Het toegankelijk maken van voor deze doelgroep specifiek benodigde faciliteiten en omgevingen aan de kinderen, jongeren en hun begeleiders d. Het geven van voorlichting aan, het delen van kennis met, en bieden van ondersteuning aan organisaties en professionals op de domeinen onderwijs en zorg om de positie van die kinderen en jongeren te verbeteren. e. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verbandhouden en daartoe bevorderlijk zijn

Kies dit doel

Recente aankopen voor dit doel