DARA Europe Doel van de maand
Gekozen doel:

DARA Europe

Stichting DARA Europe zet zich in voor kansarme kinderen en hun families in Cambodja. Hierbij ondersteunt... lees meer >

Stichting ICS Doel details

Stichting ICS

Shoppers voor dit doel hebben gedoneerd:

€44,54
€10.000,00

Beschrijving:

ICS: Driver of Development ICS is een innovatieve en pragmatische ontwikkelingsorganisatie. Wij richten ons op duurzame, economische ontwikkeling en het welzijn van boerengezinnen in ontwikkelingslanden. We onderscheiden ons door niet alleen hulp te geven maar vooral groeikansen te scheppen. Omdat we geloven in eigen kracht, zelfstandigheid en het nemen van verantwoordelijkheid. We zetten sociale ondernemingen op die een lokale economie op gang brengen waar ook boerengezinnen deel van uitmaken. Door ouderschapstrainingen leren we ouders hoe ze economische vooruitgang en een positieve opvoeding kunnen inzetten om de toekomst van hun gezin gunstig te beïnvloeden. Zo zetten we een keten van duurzame economische en sociale ontwikkeling in gang.<strong> </strong> <strong>Development drivers</strong> Mensen zijn prima in staat zichzelf te ontwikkelen, zolang ze maar beschikken over de juiste ‘ingrediënten’. Dat zijn wat we noemen ‘development drivers’ of prikkels voor ontwikkeling. Ons werk is gebaseerd op twee essentiële prikkels: <strong><em>#1 Economische onafhankelijkheid</em></strong> We helpen lokale boerengemeenschappen economisch onafhankelijk worden door sociale ondernemingen op te zetten. We maken gebruik van marktmechanismen, ontwikkelen de beste groeistrategie en implementeren die met succes. <strong><em>#2 De kracht van gemeenschappen</em></strong><em> </em>In nauwe samenwerking met de lokale bevolking, en op basis van eigen kracht, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, creëren we duurzame ontwikkeling. ICS werkt aan vier thema’s: <ol> <li>Landbouw</li> <li>Schoon drinkwater</li> <li>Werk voor Jongeren</li> <li>Ouderschap</li> </ol> Meer weten? Kijk op <a href="http://www.ics.nl/">www.ics.nl</a>

Kies dit doel