Beste Nieuwkomer Doel van de maand
Aan het shoppen voor

Beste Nieuwkomer

Beste Nieuwkomer vindt dat het tijd is voor een positief geluid rondom nieuwkomers. Met de Beste Nieuwkomer... lees meer >

Quashie School Project Doel details

Quashie School Project

Shoppers voor dit doel hebben gedoneerd:

€225,50
€1.500,00

Beschrijving:

We geven finan­ciële onder­steuning en per­soon­lijke bege­leiding aan leer­lingen in Ghana voor een interne vervolg- of beroeps­oplei­ding. De basis van waar­uit we hande­len is een kind vol­ledig tot bloei la­ten ko­men en zijn levens­droom vol­ledig te voe­len en voe­den, zonder de reali­teit uit het oog te ver­lie­zen. Vanaf €1500 per jaar kan een student naar het tertiaire onderwijs. Een studie duurt 3 of 4 jaar. Help jij mee?

Kies dit doel