Stichting Nooit voorbij Doel van de maand
Aan het shoppen voor

Stichting Nooit voorbij

Wij hopen ouders, broertjes en zusjes van een overleden kind te kunnen helpen bij van hun verlies, onder... lees meer >

Quashie School Project Doel details

Quashie School Project

Shoppers voor dit doel hebben gedoneerd:

€93,27
€5.000,00

Beschrijving:

We geven finan­ciële onder­steuning en per­soon­lijke bege­leiding aan leer­lingen in Ghana voor een interne vervolg- of beroeps­oplei­ding. De basis van waar­uit we hande­len is een kind vol­ledig tot bloei la­ten ko­men en zijn levens­droom vol­ledig te voe­len en voe­den, zonder de reali­teit uit het oog te ver­lie­zen. Voor €5000 kunnen vier studenten komend schooljaar naar een Senior High School of een beroeps- of universitaire studie naar keuze.

Kies dit doel