African Foundation of Wonder Doel van de maand
Aan het shoppen voor

African Foundation of Wonder

African Foundation of Wonder is een kleinschalige organisatie bestaande uit enkel vrijwilligers met projecten... lees meer >

Quashie School Project Doel details

Quashie School Project

Shoppers voor dit doel hebben gedoneerd:

€130,08
€1.500,00

Beschrijving:

We geven finan­ciële onder­steuning en per­soon­lijke bege­leiding aan leer­lingen in Ghana voor een interne vervolg- of beroeps­oplei­ding. De basis van waar­uit we hande­len is een kind vol­ledig tot bloei la­ten ko­men en zijn levens­droom vol­ledig te voe­len en voe­den, zonder de reali­teit uit het oog te ver­lie­zen. Vanaf €1500 per jaar kan een student naar het tertiaire onderwijs. Een studie duurt 3 of 4 jaar. Help jij mee?

Kies dit doel