DARA Europe Doel van de maand
Gekozen doel:

DARA Europe

Stichting DARA Europe zet zich in voor kansarme kinderen en hun families in Cambodja. Hierbij ondersteunt... lees meer >

Magarini Hope Doel details

Magarini Hope

Shoppers voor dit doel hebben gedoneerd:

€2,19
€10.000,00

Beschrijving:

Magarini Hope zet zich in voor kansarme kinderen in Kenia. In de regio Magarini, leeft 60% van de bevolking onder de armoedegrens. Onze overtuiging is dat ieder kind het basisrecht heeft op overleving, bescherming, ontwikkeling en deelname in de maatschappij. We willen zoveel mogelijk kinderen laten deelnemen aan onderwijs, dit verhoogt hun kans op een betere toekomst. Er wordt gestreefd naar het verbeteren van de levenskwaliteit van de lokale gemeenschap door: het verstrekken van basisbehoeften, het ondersteunen van zelfredzaamheid, het opzetten van gemeenschapsprojecten en trainingsprogramma’s omtrent levensvaardigheden.

Kies dit doel