DARA Europe Doel van de maand
Gekozen doel:

DARA Europe

Stichting DARA Europe zet zich in voor kansarme kinderen en hun families in Cambodja. Hierbij ondersteunt... lees meer >

Kaamba Neere Doel details

Kaamba Neere

Shoppers voor dit doel hebben gedoneerd:

€661,24
€10.000,00

Beschrijving:

Kaamba Neere betekent ‘de schoonheid van het kind’ in het Moore. Dit is de belangrijkste taal van Burkina Faso, het land waar wij actief zijn en waar wij schoolkinderen steunen op weg naar een betere toekomst. Wij van stichting Kaamba Neere gaan uit van de eigen kracht van mensen. Veel jongeren in Burkina Faso willen wel naar school, maar hebben hier gewoonweg de (financiële) middelen niet voor. Dat gaat ons erg aan het hart. Wij zetten ons ervoor in dat jongeren die willen, ook kunnen. Onze aanpak is praktisch en direct: onze partner in Burkina Faso onderzoekt wat een kind nodig heeft en regelt dit. Wij zorgen voor de financiële middelen. ‘Onze’ kinderen bepalen zelf hún toekomst en daarmee die van hun gemeenschap. Daarbij bieden we een steun in de rug op weg naar meer zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Ze krijgen hiermee de kennis en kunde om een significante bijdrage aan hun eigen gemeenschap te kunnen leveren als arts, verloskundige, naaister, politieagente of secretaresse etc.

Kies dit doel