DARA Europe Doel van de maand
Gekozen doel:

DARA Europe

Stichting DARA Europe zet zich in voor kansarme kinderen en hun families in Cambodja. Hierbij ondersteunt... lees meer >

El Arbol Doel details

El Arbol

Shoppers voor dit doel hebben gedoneerd:

€82,96
€10.000,00

Beschrijving:

El Arbol is een kleine stichting, werkzaam in Nicaragua sinds 1997. We opereren vanuit Chinandega in de kleine dorpen in de omgeving op het platteland, aan een betere toekomst voor de meest kwetsbare groep in de samenleving: vrouwen en kinderen. Onze kernwaarden zijn: compassie, gelijkheid en duurzaamheid. We werken samen met Nederlandse en Nicaraguaanse vrijwilligers, vrouwenorganisaties, scholen en milieuorganisaties aan o.a. armoedebestrijding, vrouwenrechten, scholing en herbebossing. Samen kunnen we het mogelijk maken om een duurzame toekomst te bewerkstelligen waarin meer gelijkheid is tussen mannen en vrouwen. Vrouwen in Nicaragua verdienen 20% minder dan mannen in gelijke beroepen. Armoede bestrijden we door duurzame werkgelegenheid te scheppen. Voorbeelden van onze projecten: Los Laureles, een meubel en timmerwerkplaats met speciale aandacht voor vrouwen sinds 1995 in bedrijf, meer dan 200 vrouwen en meisjes hebben er een technische opleiding gekregen. Gratis naailessen voor meisjes van de markt, die al jong moeten werken op straat en veel risico lopen. Gratis computerlessen voor kansarme meisjes en vrouwen, ze krijgen basisles in word, excel en internetgebruik. Gratis milieu en biologische landbouwlessen aan vrouwen op het platteland met een eigen boerderij. Hierbij wordt samen gewerkt met de dorpsvertegenwoordigsters. Het bomenproject, op scholen richten we boomkwekerijen op, waarbij de scholieren nauw betrokken zijn, zowel bij aanleg, onderhoud en uiteindelijk als de boompjes sterk genoeg zijn gaan we ze planten op plaatsen waar het hard nodig is om zodoende dreigende bodemerosie tegen te gaan. Als laatste onze jaarlijkse kerstaktie waarbij we elk jaar houten speelgoedjes aan de arme kinderen in de dorpen uitdelen. Het speelgoed worden met donaties gemaakt in de werkplaats Los laureles. Dit is een echte El Arbol traditie; vrijwilligers van de stichting gaan verkleed als kerstma, er is een clown, kinderen worden geschminkt, er zijnversnaperingen, muziek. Ook wordt de kinderen spelenderwijs verteld dat ze zuinig moeten zijn op de bossen (duurzaamheid).

Kies dit doel