Stichting Nooit voorbij Doel van de maand
Aan het shoppen voor

Stichting Nooit voorbij

Wij hopen ouders, broertjes en zusjes van een overleden kind te kunnen helpen bij van hun verlies, onder... lees meer >

Caritasu Doel details

Caritasu

Shoppers voor dit doel hebben gedoneerd:

€90,62
€10.000,00

Beschrijving:

Caritasu biedt materiële en immateriële ondersteuning aan verenigingen en stichtingen die zich in Suriname bezighouden met maatschappelijke doelstellingen. De initiatiefnemers zijn allen geboren in Suriname, zij studeerden en wonen in Nederland. Caritasu is vaak betrokken bij kleinschalige hulpprojecten. Zo worden er regelmatig donaties gedaan aan bejaardentehuizen en/of kindertehuizen in Suriname en wordt er financiële ondersteuning gegeven bij renovatie van noodzakelijke voorzieningen voor dit soort instellingen. Voor al deze activiteiten is Caritasu afhankelijk van donateurs. Zie: https://caritasu.nl/

Kies dit doel