DARA Europe Doel van de maand
Gekozen doel:

DARA Europe

Stichting DARA Europe zet zich in voor kansarme kinderen en hun families in Cambodja. Hierbij ondersteunt... lees meer >

BeHoCa Doel details

BeHoCa

Shoppers voor dit doel hebben gedoneerd:

€1.559,03
€10.000,00

Beschrijving:

Stichting BeHoCa ondersteunt zoveel mogelijk straatkinderen in Kenia om het straatleven achter zich te laten, zodat deze manier van leven geen belemmering meer zal vormen voor het opbouwen van een gezond en kansrijk volwassen bestaan.' Meer dan 250.000 kinderen zwerven rond in de straten van Kenia. Doelloos en zonder toekomstperspectief. Deze kinderen hebben hulp nodig want geen één kind hoort thuis op de straat. Alle kinderen hebben recht op een jeugd waarin zij zich geen zorgen hoeven te maken en waarbij zij zich geborgen voelen en liefde ervaren. Een jeugd waarin het kind rechten heeft maar ook plichten en waar naar het individu wordt gekeken. Een jeugd waarin zij in alle vrijheid en veiligheid kunnen ontwikkelen en ontplooien. Kinderen zijn overal ter wereld de “zwakkeren” van de samenleving. Vooral kinderen zonder ouders of verzorgers staan zwak. Zij hebben iemand nodig die voor hen opkomt en zorgt dat ze datgene krijgen wat ze nodig hebben en waar ze recht op hebben. Stichting BeHoCa zet zich hiervoor in en neemt zoveel mogelijk straatkinderen op in hun tehuis (eerste project) waarbij de kinderen voldoende gespecialiseerde hulp en ondersteuning wordt aangeboden. Dit zodat de kinderen zichzelf weer open durven te stellen om te durven dromen, om te durven veranderen, om te leren en te groeien, maar vooral… om weer kind te durven en mogen zijn! 'Wat wij doen, is slechts een druppel in de oceaan. Maar als we het niet deden, zou de oceaan kleiner zijn vanwege deze ontbrekende druppel.' Moeder Teresa - haar leven en werk in woord en beeld Utrecht: Servire, 1997

Kies dit doel