Limbe Wildlife Centre Doel van de maand
Aan het shoppen voor

Limbe Wildlife Centre

Het Limbe Wildlife Centre (LWC) in Kameroen is een opvang- & rehabilitatiecentrum voor gorillaas, chimpansees... lees meer >

Het Revalidatiefonds Doel details

Het Revalidatiefonds

Shoppers voor dit doel hebben gedoneerd:

€0,00
€10.000,00

Beschrijving:

Het Revalidatiefonds/Handicap NL wil een samenleving waarin mensen met een lichamelijke beperking volwaardig kunnen participeren en een zo zelfstandig mogelijk leven leiden. De projecten die wij steunen gaan over maatschappelijke participatie en revalidatie en dragen bij aan één van onderstaande twee doelstellingen: - Een zo zelfstandig mogelijk leven leiden - Revalidatietechnieken en –methodes ontwikkelen en stimuleren Het Revalidatiefonds is er voor mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking, ongeacht aard of oorzaak, die hulp of ondersteuning nodig hebben bij hun dagelijks leven. Het gaat om mensen die door een ongeluk, ziekte of door aangeboren letsel primair een lichamelijke beperking hebben. Het fonds helpt hen met revalideren en met het verbeteren van hun positie zodat zij zo normaal en zelfstandig mogelijk kunnen leven. De aanpassingen en voorzieningen die hiervoor nodig zijn, kosten vaak veel geld. Daarom initieert en financiert het Revalidatiefonds projecten gericht op onderwijs, werken, wonen, vrije tijd en vervoer. Samen met uw steun kunnen we een samenleving creëren zonder drempels waaraan iedereen kan meedoen.

Kies dit doel

Recente aankopen voor dit doel